Juridisk og Skatteinformasjon
Juridisk
TidTilSalgs.no er en ren kontaktformidlingstjeneste. Brukere har selv ansvar for selveste kontakten, avtalen om kjøp og salg av tjenester, evt. ansettelsesforhold, og skattemessige forpliktelser.
Ved tvist mellom partene i en avtale som ikke partene har kunnet løse selv anbefaler vi at saken tas opp i forliksrådet. Alle kommuner har et forliksråd.
Skatteinformasjon
Brukere av TidTilSalgs.no er selv ansvarlige for skattemessige forpliktelser i forbindelse med kjøpte eller utførte tjenester i et avtaleforhold. Informasjon om slike forpliktelser kan fås hos kemner, likningskontor eller skatteoppkrever i din bostedskommune.
Oppgjørsblankett for private arbeidsgivere (RF-1049B) inneholder en orientering til private arbeidsgivere og arbeidstakere. Skjemaet finnes på følgende internett side:
Papirutgave av skjemaet fås hos skatteoppkreveren, eller man kan levere det elektronisk gjennom Altinn.
Informasjon kan også fås på internett, på Skatteetatens side ”Lønnsarbeid i hjemmet”: